Monday, 28 January 2013

Dajjal k Muttabieen

Source(Google.com.pk)
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
Najdiyon ki paish krda Hadis: Meri Ummat Me Se 70,000 Afrad Jin K Saron Pe Hari(Green) Chadar Pari Hongi Dajjal ki Pairvi Ikhtiyar kr Lengy Mishkat Kitabul Fitan Hadis#5254 Muazallah, Hadees e Nabwi ki Aar ly kr Sir pe Imama sajaney walon ko Giroh e Dajjal sy shumar kr k Aam'matul muslimeen ko Dhoka daitay huwey Nabi karim ki piyari Sunnat ko khatam karne ki Mazmum Saee ki gaee hy Yon kahiye k Sabz Imama ko daikh kr KAZZAB Jal uthey

Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
PEHLI BAAT Is Hadees may Qurb e Qayamat w Gaib ki khabar hy Jb k Najdiyon k nazdeek Nabi pak k liye Ilm e Gaib sabit karna Shirk hy Pas is Hadees sy apna Maz'ooma matlab nikal kr Sabz Imamay walon ko Giroh e Dajjal sy shumar krna Khud inko apnay Fatwa e Shirk may mubtala kr deta hy.
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
DOOSRI BAAT Isee Mazmun ki Dusri Hadees jo Mishkat k isee bab ki fasal Awwal may hy. Isko chupanay ki mazmum koshish ki gaee hy, Jo ye hy Hazrat Anas sy Marwi k Huzur ny farmaya "Dajjal ki Tabedari karen gey 70,000 Isfahan k Yahudi jin per Tayalees hongi. Mishkat Kitabul Fitan Bab Qurb e Qayamet ki Alaamat Hadees#5242 Najdiyon ki paish karda Hadees may Tyalees Ki jagah Seejan Hy. Jiska tarjuma unhon ny Hari (green) chadar garha hay.

Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
Donu Ahadees ki Mushtarika baten~ ~Donu Mishkat sharif may ~Donu may Dajjal k 70,000 perukaron ka zikar Jab k Donu yani #1 (njdiyon ki pesha krda) Aur #2 (Chupaee gaee) Ahadees ka faraq~ ~Hadees #1 fasal 2nd may ~Hadees #2 fasal 1st may ~ #1 Shirhas Sunna sy makhuz ~ #2 Sahi Muslim sy makhuz ~ #1 may perwi krney wale mutlaq hain (Magar Mirqat J#10 p#217 may is k tehat hy k Meri Ummat sy murad Ummat e Dawet hy Jo kuffar ko B shamil hy Jaisy pehley guzra k wo Isfahan k Yahudi hongy) ~ #2 may Wo Isfahan k Yahudi hongey ~ #1 may Alamet Tiyales mazkur hy ~ #2 may Seejan hy
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
TEESRI BAAT~ Tamam Shariheen ka is Bat pr ittifaq hy k donu Hadeeson ka Matlab aik he hy. Jo Hadees chupaee gaee jis may ye Zikar hy k Dajjal ki pairwi karney waley ISFAHAN k YAHUDI hon gay. Ye Hadees Sahib e Mishkat, Sahi MUSLIM say laaey hain. Fasal 1st may naqal farmaya. Sanad k lihaz sy Qawi hy. Jb k Najdion ki paish karda Hadees Sherhus Sunna say lee gaee hy. Fasal 2nd may manqul hy. aur iski Sanad may 1 Rawi Abu Haroon (Ammara bin Joyan) hy. Is pr Muhaddiseen ny sakht Jirah farmaee hy aur us k Matruk honay k sabab ZUAF bl k MOZU ka Qoal kia gaya hy Kuch Tafseel Mulahiza ho...
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
MUHADDISEEN ki Jamaat Imam Zahbi, Imam Sha'aba, Yaha Al Qatan, Imam Ahmed, Ibn e Mueeni, Abu Zar'aa, Abu Hatim, Abu Ahmed Hakim, Hammad bin Zaid, Ibn e Mueen, Dar Qutni wagaira nay Abu Haroon Per jirah farmatey huwe yoon farmaya k "Ye Fir'aon sy ziyada jhoota. Zaeef, Matrukul Hadees, gair Siqqa, Kazzab, Muftiri bal k Shiya tak likha "Meezanul Aitidal j#3 p#174 Tehzeebut Tehzeeb J#7 p#214 Al jarah w Tadeel J#2 p#364 Al Tareekhul Kabeer J#6 p#299 Tareekh ibne Mueen J#2 p#243 Hashiya Sharah sunna P#6d3 Al Majrooheen J#3 p#177 Kitabud Duafa al Kabeer lil Aqeeli J#3 p#313
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
Abu Haroon aur uski riwayet k barey may Mukhalifeen ka Nazerya~ "Zaeef Matruk aur jhoota aur Riwayet Mozu" (zubair Ali Turki Gair Muqallid Al Hadees jan 2006 & Aug 2008 eeswi) "bara Kazzab tha" (Daood Arshad wahabi Hashiya Sabilur Rasul P #208) " ye Fir'aon sy B ziyada jhuta tha" (Master Amin Okarwi Dewbandi Tajalliyaus Safdar j#1 p#122) Najdiyon sy Sawal ~jab Sahi Hadees Muslim ki maojud hy to Sharhas Sunna ki isee mazmun ki Zaeef w Mozu Hadees Q Quote ki? ~jab Huzur karim ny frmaya k wo YAHOOD Hongy aur ISFAHAN K hongy To PAKISTAN K MUSALMANON Per iska Itlaq kaisay durust hy?

Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
CHOTHI BAAT~ Najdion ki paish krda Zaeef Hadees may Seejan Aur Muslim ki Sahi Hadees may Tayalisa Aaya hy. Najdiyon ny is k TarjuDajjal k Muttabieen @8 CHOTHI BAAT~ Najdion ki paish krda Zaeef Hadees may Seejan Aur Muslim ki Sahi Hadees may Tayalisa Aaya hy. Najdiyon ny is k Tarjuma may kizb bayani ki Aur "Sabz Chadar jo sir pr hoti hy" Tarjuma kr k Sabz Amamay k khilaf zehar ugla hy. Aik Achey aur Masnun amal ki Taofiq jo Sunniyoma may kizb bayani ki Aur "Sabz Chadar jo sir pr hoti hy" Tarjuma kr k Sabz Amamay k khilaf zehar ugla hy. Aik Achey aur Masnun amal ki Taofiq jo Sunniyon ko mili hy is pr Hasad krtey huwey Hadees ka Mafhum badalnay ki Napak jasarat ki hy Najdiyon! Danista Hadees ka Mafhum ghalat bayan karna jurm e Azeem.n ko mili hy is pr Hasad krtey huwey Hadees ka Mafhum badalnay ki Napak jasarat ki hy Najdiyon! Danista Hadees ka Mafhum ghalat bayan karna jurm e Azeem. shariyet ki Toheen aur Gunah e kabeera ka irtikab hy. Ahadees k mutabiq Huzur ki Taraf jan bujh kr jhoot ko mansub karnay waley ka thikana Jahannam hy.
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
Shariheen w Ehle Lughat ny Tayalisa w Seejan Ko Ham ma'na bayan kia. Teelsan ka Haqiqi Ma'ni Gol Chadar aur Shaal Aur Majazi Ma'ni Murabba chader Topi Ma'na Nhi bl k Huzur ny Teelsan sy bani Topi Jang may istimal farmai Seejan k ma'ana Pagri nhi chader hy jaisa k insan baz Oqat garmi sy bachnay k liye jo Chader sir pr rakh leta hy Ya wo chadar jo baz Oqat Khateeb aur Qazi apnay kandhon pr rakhtay hain. In k rang k muta'liq hy k Siyah, Taarkoli, Khakstri, Matyali, Zard ya Sabz rang ki chadar (Al mojamul waseet, Tajul uroos, Al Munjad, Lughate kishwari, Lisanul Arab etc) Muftariyon ka Yahudiyon k Mazkura rangon ki aamizish wali chader ko Sabz Imama pr intibaq krna aur Ta'an krna Niri Khbasat, bd diyanati w apni Aaqibat kharab krna hy
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
PANCHWI BAAT~ Jahan tak Ta'aluq hy Sabz Rang aur Sabz Chadar, Imama w libas ka To Huzur karim w Sahaba ko ye Rang mehbub o Marghub tha. Aur Sabz Dharidar ko Huzur ny istimal B farmaya. Jannatiyon ka libas Sabz rang ka hoga aur Sabz rang ki Chadren Ulama o Mashaikh ny istimal keen. Chand Dalail (Manazir o Aqwal ki Surat may) Sabz Rang k Libas,Chader w Imamay Pr Qur'an o Hadees Sahaba o Malaika Ulama o Mukhalifeen Sy Mulahiza farmaen
 
ajjal k Muttabieen Islamic SMS
1 aur SABZ kapray Sundus o Istabraq k pehnen gy "Surae Kahaf Ayet #31" 2~In k jisam pr SABZ Kareeb k kapray aur Qanadeez k "Surae Dahar Ayet#21" 3~Hzrat Abu Ramsa Tmimi Huzur ki Bargah may Hazir huwey us weqt Huzur pr 2 SABZ kapray they "Tirmizi j#2 p#109 Abu Daood j#2 p#206" 4~Anas Bin Malik ka Bayan, Huzur ko SABZ rang buhat he Ziyada psand tha "Mazhari j#2 p#33 Mirqat j#4 p#415" 5~Huzur ny Iztiba k sath SABZ chader pehnay Tawaf farmaya "Abu Daood j#2 p#259 Behiqi j#5 p#79" 6~Ibne Abbas ka Bayan Huzur ny minber pr SABZ rang ki Chader pehan k Khutba dia "Sharh Safrus Saada"
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
7~Hzrat Anas ka Bayan Nabi karim Yamani Dhari dar libas (pasand ki wajah is ki SABZ Dharyan theen Mirqat j#2 p#234) pehan'na Pasand farmatey "Bukhari J#2 p#865" 8~Ibne Zaid Ansari Huzur ki Bargah may arz kartey hain mujhey khuab may 1 shakhs jis ny 2 SABZ chadren orheen theen Azan o Iqamat ka Tariqa sikhaya "Musanaf Ibne Abi Sheba J#1 P#131 Behiqi j#1 p#420" 9~Ibne Abbas ka bayan Yom e Hunain insani soorat may nazil honey waley Farishto k saron pr SABZ Imamey they "Tafseere Khazin, Mualimut Tanzeel, Tahawi zere Ayet Infal Madarij, Dalailunubuwa, seerate Halbia, majmuaz Zawaid"
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
10~Hijrat ki Raat Huzur ny hzrat Ali sy frmaya Mere Bistar pr Hazarmi (SABZ)chadar orh k so jao "Ibne Hasham J#2 p#222 Ibne Asir jDajjal k Muttbieen@13 10~Hijrat ki Raat Huzur ny hzrat Ali sy frmaya Mere Bistar pr Hazarmi (SABZ)chadar orh k so jao "Ibne Hasham J#2 p#222 Ibne Asir j#2 p#9" 11~Maqame Mehmud pr Allah pak mujhey SABZ Hulla pehnaey ga "Tazkiratul Huffaz j#2 p# 509" 12~Jibrael meri Bargah may SABZ libas may Hazir huwey "Kashful Ghumma (az Shairani) j#1 p#118" 13~Huzur ka 1 SABZ kapra tha jisko wufud ki Aamad k weqt Pehantay "Al Wafa (az Ibne Jozi) J#2 p#568" 14~Huzur ka Amama aksar Oqat Safaid aur kabhi Siyah aur SABZ Rang ki hota "Kashful Iltibas p#3 Ziaul Qulub ma'a Khulasatul Fatawa j#3 p#153(az Shaikhe muhaqiq)"
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
15~SABZ Kapray jannatiyon k Libas sy hain aur yahi Sharf kafi hy "Mirqat j#4 p#415" 16~Jannati Libas SABZ is liye Zikar kiya k iski taraf nazar karnay sy Beenai barhti hy "Qurtubi j#10 p#344 Ziaul Qulub p#3" 17~SABZ rang, Rangon may Haseen tar,Tazgi may Bakasrat aur Bargahe Ilahi may Mehbub tar hy "Ruhul Bayan J#5 p#243" 18~Kutube Fiqah may SABZ libas ko Sunnat likha hy "Majmaul Anhar j#2 p#5432 Raddul Mukhtar j#5 p#247" 19~Mairaj may mere liye SABZ rang ki Rafraf bichai gaee jiska Noor Aftab sy Ghalib tha jis sy meri Aankhon ka Noor chamaknay laga "Mdarijun Nabuwwa J#1 p#169"
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
20~Suleman ka Bayan May ny Muhajireen Awwaleen ko Sooti kapray k Siyah,Safaid,Surkh w SABZ Imamay Bandhtay paya "Musannaf Ibne Dajjal k Muttabieen @15 20~Sulaiman ka Bayan May ny Muhajireen Awwaleen ko Sooti kapray k Siyah,Safaid,Surkh w SABZ Imamay Bandhtay paya "Musannaf Ibne Abi Shaiba "J#6 p#48" 21~Sabz Kapray Ehle Jannat ka Libas hongy "Tafsir Ibne Kaseer "J#6 p#365" 22~Huzur ko SABZ kapray Khush lagtay they "Ihyaul Uloom j#2 p#405" 23~Khuab may Huzur ki ziyarat k liye Apka SABZ Imamay k sath Tasawur kare "Kulyate Imdadia Az Imdadulla Muhajir Makki p#61" 24~SABZ Kapray Ehle Jannat ka Libas hongy "Tafsir Mawahibur Rehman Az Amir Ali Wahabi J#9 p#6-435" 25~Huzur ki 2 SABZ chadron ka zikar "Nashrut Teeb az Thanwi P#7-226
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
26~Sahabi ko Khuwab may SABZ rang k kapron wale shakhs ny Azan o Aqamat sikhai Ye riwayet Aala darjey ki Sahee hy "Al Muhalli bil Aasar Az Ibne Hazam Imame wahabiya j#3 p158" 27~Huzur ny HARI Pagri bandhi aur iska bandhna Jaiz "Tuhfatul Aim'maee Az Saeed palan puri Wahabi j#5 p#70" 28~Baz Riwayat may Huzur ka SABZ Imama bandhna Sabit "Islahi Khutbat Az Taqi Usmani Wahabi J#5 p#307" 29~Huzur Safaid, SABZ w Siyah teenu pagriyan Bandhte "Khutbate Jameel Az Tariq Jameel Wahabi J#2 p#103" 30"Hunain may Malaika k SABZ Imamay they "Hayatus Sahaba Az Yousuf Kandhalwi Wahabi j#3 p#598"
 
Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
31~Darul ulum Dewband may Ibtida(1873 E) sy Farigul Tehsil Talaba ko SABZ Dastar bandhi jati "Mahnama Al Rashid Darul ulum Dewband No P#551" 32~Anwer Shah Kashmiri (Wahabi) jb SABZ Imama Pehntay to 1 Farishta Is dunya may chalta phirta Nzar aata "Hayate Kashmiri p#75" 33~Darululum Dewband k Muhtamim SABZ rang ka Patka bandhey aaey "Deeni Madaris p#85" 34~Khalil Anbethwi (Wahabi)ka Imama aksar SABZ hota "Tzkiratul Khalil p#362"

Dajjal k Muttabieen Islamic SMS
35~Husain Ahmed Madni kehta hy mujhey 1 SABZ Imama Hasbe Usule Madrsa (Dewband) Badaste Shaikhul Hind bandhwaya gya "Naqsh e Hayat j#1 p#147" 36~Molwi Husain ny Abdul Sattar Tonswi (Wahabi)k Sir pr SABZ Dastar Bandhwai "Benazir w Lajawab Munazra p#220" 37~Huzur ko SABZ Rang sb sy ziyada pasand tha is liye iska istimal Jaiz "Kashful Bari j#1 p#173 Az Molwi Salimullah khan Wahabi 38~SABZ ya narangi rang ki Sharan mumaniyat nhi ps koi SABZ Imama pehan kr Imamet karey to Jaiz "Fatawa Darul ulum Dewband j#3 p#7-196" Najdiyon! Is Mu tor jwab k Bad Tumeh Sharam sy Doob Marna chahiye
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...