Thursday, 24 January 2013

Bolti Band

Source(Google.com.pk)
Bolti Band Islamic SMS


Bolti band # 1
Deo+wahabion k kuch kufria aqaid.
Huzoor alaih e salam ka mazar gira dene k laeq hai.agr mein is k gira dene par qadir ho gaya to gira dun ga.
(bani wahabi mazhab Muhammad bin abdul wahab najdi,ozah ul baraheen)
Astaghfirullah.
Meri laathi Muhammad alaih e salam ki laathi se behtar hai qk is se saanp marne ka kam liya jaskta hai aur
Muhammad mar gae unhen koi nafa baqi na raha.
(ozah ul baraheen, page 10)
Na'uzubillah.

!Bolti band # 2!
Ghaib ki baato'n ka jaisa ilm huzoor alaih e salam ko hai aisa ilm zaid o umar,bacho'n aur pagalo'n ko balke
tamam janwaro'n ko hasil hai rasool ki khusoosiat nai
(hifz ul eeman p 8 az maulvi ashraf ali thanvi)
Astaghfir ullah
Huzor alaih e salam ko akhri nabi samajhna awam ka khyal hai ahle ilm ka nahi (tehzeer un naas p3 az
maulvi qasim nanotvi)
Astaghfir ullah.

Bolti band # 3
Deo+Wahabion ka Aqeeda e khatme nabuwwat.
Huzoor alaih salam k ba'ad koi nabi paida ho jae to phr bi khatmiat e Muhammadi mein kuch farq na aae ga.
(Tehzeer un naas p25 az maulvi qasim nanotvi)
Astghfir ullah.

Bolti band # 6!
Aqeeda e deo+wahabi bahawala ta'zeen e Aaqa alaih e salam.
Har makhlooq bara ho(anbia) ya chota(hum) Allah ki shan k aage chamaar se bhi zaleel hai.(taqwyat ul eman
p13 az ismail dehelvi publisd ashrafia rashid cmpny deobnd)
Astaghfir ullah.
Sab anbia,aulia us k rubaru ek zarra nacheez se bhi kamtar hain.(taqwyat ul eman p48)
Astaghfir ullah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...